Konferencja naukowa

Rośliny lecznicze w nauce i kulturze

POD PATRONATEM

Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

PATRONAT MEDIALNY

Pism naukowych „Farmacja Polska”, „Medycyna Nowożytna”, „Postępy Fitoterapii”.

TERMIN I MIEJSCE:

Warszawa, 20–22 maja 2022 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 maja.

Rośliny i leki pochodzenia roślinnego są przedmiotem zainteresowania nie tylko badaczy prowadzących prace w zakresie nauk przyrodniczych, ale także są problemem badawczym w naukach humanistycznych i społecznych. Te nurty badań rzadko się spotykają, konfrontują czy dopełniają. Wysiłki zbliżenia nauk eksperymentalnych, np. fitochemii i farmakologii z badaniami historycznymi i społecznymi w zakresie ziołoznawstwa i ziołolecznictwa podejmowała profesor Barbara Kuźnicka w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki Polskiej Akademii Nauk od lat 80. XX wieku. Do tych wysiłków nawiązuje tytuł konferencji, która jest adresowana do badaczy reprezentujących antropologię kulturową, historię nauki, historię medycyny, historię farmacji, historię botaniki, archeobotanikę, językoznawstwo, farmakognozję, botanikę farmaceutyczną, rolnictwo, leśnictwo i inne dyscypliny.

FORMA KONFERENCJI:

Ponad 30 referatów, w 5 sesjach, w ciągu 3 dni.

Udział w Konferencji jest odpłatny.

Bardzo prosimy o dokonanie wpłaty potwierdzającej uczestnictwo do 17 maja.
Po tym terminie nie możemy zagwarantować możliwości udziału.

WKRÓTCE informacja o możliwości udziału w wizytach studyjnych!